Vi webbsänder er verksamhet.

Om du letar efter någon som kan hjälpa din organisation att webbsända en konferens eller seminarium - då har du hittat helt rätt.

Kund: Svenskar i Världen | 8 augusti 2016
Kund: Folk och Försvar | 7 september 2016
Kund: IAB Sverige | 31 augusti 2016
Kund: Folk och Försvar | 6 juli 2016
Kund: Sulf | 11 juli 2016
Kund: Saco | 7 juni 2016
Kund: Sipri | 1 juni 2016
Kund: Myndigheten för tillgängliga medier | 26 maj 2016

Fyll i formuläret nedan och få en kostnadsfri offert!

Nu är det enkelt att webbsända dina konferenser, seminarier eller utbildningar - vi hjälper dig!

I formuläret nedan fyller du enkelt och smidigt i vad du vill ha - längst ner får du ett kostnadsförslag från oss och du kan, om du vill, också boka oss direkt.

Baspaket: SMALL

Small

Baspaket: SMALL

3200 SEK ex moms

I vårt minsta paket kommer våra webbsändare ut med en kamera och sänder rakt upp och ner.

I paketet ingår:
  • 1 filmkamera
  • 1 webbsändare
Baspaket: MEDIUM

Medium

Baspaket: MEDIUM

4800 SEK ex moms

Nästan alla våra kunder väljer vårt mellan alternativ. Med två kameror och tappning på presentationsdatorn blir sändningen mer levande, enklare att följa med och roligare att titta på.

I paketet ingår:
  • 2 filmkameror
  • 1 visning av presentationsdator
  • 1 webbsändare
Baspaket: LARGE

Large

Baspaket: Large

9600 SEK ex moms

När det är dags för en större konferens eller ett särskilt viktigt event kan vårt största paket vara intressant. I detta paketet skräddarsyr vi en unik lösning för era behov.

I paketet ingår:
  • 2 kameror
  • Visning av flera bildkällor
  • Grafiskt anpassad sändning
  • 2 webbsändare

Tillval

Om du är osäker eller vill ha vår standardlösning kan du snabbt scrolla förbi denna avdelning.

Visa alla tillval
Ljudval*
Stream/Server*
Uppkoppling/Inspelning*
Råmaterial
Namnskyltar

Ert arrangemang

Vi sänder huvudsakligen från Stockholmsområdet men har också genomfört arbete på helt andra platser. Sälen och Almedalen är två återkommande exempel på detta - men vi har också varit i Norge vid flera tillfällen.

Vi filmar oftast seminarier och konferenser, men har också återkommande uppdrag att filma allt från presskonferenser och utbildningsdagar till event och kongresser.

Lokal

Kunduppgifter

Referensperson

Preliminärt offererat pris:

SEK plus moms

Bokningsvillkor

Bokning

Alla kostnadsförslag som erhålles från webbsandning.nu ska anses vara vägledande inför ett formellt kostnadsförslag. Först när bokning eller förfrågan besvarats av Blue3 AB ska kostnadsförslaget anses vara bindande.

Avbokning

Efter att beställaren/kunden i särskild ordning, muntligen eller skriftligen, bekräftat uppdraget till Blue3 AB är bokningen att betrakta som bindande.

Avbokning i god tid sker skriftligen till Blue3 AB utan särskild debitering. Vid det fall avbokning sker inom tre dagar (72timmar före sändningsstart) har Blue3 AB rätt att debitera beställaren/kunden en avbokningsavgift om 1250 SEK + moms.

Sändningsgaranti och leverans

Blue3 ger alltid sina kunder en garanti om leverans. Då omständigheter gör att en direktsänd webbsändning inte kan genomföras ska Blue3 AB utan anmodan från kund erbjuda en fullvärdig ersättning i form av redigerat råmaterial alternativt en direktredigerat i webbsändningsverktyget.

Om omständigheter gör att inte en fullvärdig ersättning kan ges ska Blue3 AB utan anmodan från kund meddela att uppdraget ej kunnat genomföras och att debitering kommer att utebli.

Andras problem

Vi gillar teknik och utmaningar. Därför gör vi alltid så gott vi kan i alla lägen. Men när det är andras problem på plats som medför att ett uppdrag inte kan genomföras har Blue3 AB rätt att, även om inget material kan levereras, debitera kunden en grundavgift på 1250 SEK + moms. Exempel på sådana situationer kan vara konferenslokaler som inte uppfyller de löften om tekniska möjligheter på plats som utlovats eller om tillgång till lokalen inte kan ges senast 1 timme före sändningsstart.

Med det sagt.

Blue3 AB har levererat webbsändningar sedan 2009 och endast vid ett mycket fåtal tillfällen har det uppstått problem eller utmaningar vi inte kunnat lösa - direkt själva eller i samråd med våra kunder.